Közösség

A közösség szónak nem csak ma, hanem mindig is erős értéktartalma volt, széleskörüen használt fogalomról van szó, amely kifejezhet embercsoportotminőséget, közös alkotást, érzést, szándékot, a valahova tartozás szándékát,  képességet,  gazdálkodási formát, eszmék, célok, azonos értékrend vállalását,  az elbürokratizálódott tömegtársadalommal szembeni életmódot és kulturális értékekhez tartozást, együvé tartozást.
A magyar kifejezést kapcsolatba lehet hozni a köz szóval, de akár a közössel is. A község a régi irodalomban a közösség szó alakváltozata. S hasonló a helyzet az angol nyelvben is, ahol community minden település, de community a csoport is, s mindkét használat szorosan érintkezik a common (köz, közös, együttes) szóval.

Míg nálunk a szakirodalom szinte csak az emberek közössége, s főleg a szociálpszichológia, a csoportelmélet felől közelítette a témát, a nyugati szociológiában ugyanolyan érvénnyel használják a hely, a lokalitás megjelölésére is.
Feltétlenül meg kell tehát vizsgálnunk e fogalmat tágabb kiterjedtségében. Egészen egyszerüen szólva, mióta ember létezik, közösség is létezik, míg a csoportelmélet csak a mi századunkkal egyidős, s eleve nem arra vállalkozott, hogy e kérdést történetiségében vizsgálja és magyarázatot adjon pl. arra, hogy miért van a közösségszónak értékjellege?

E fogalom – valamit jelölendő – létrejött, s onnantól kezdve századokon át különböző jelentéstartalmakat szívott magába.

A mi szemléletünkből hiányzik ez a történelmi dimenzió, értelmezésünk nagyon is csoportelméleti, vagy a közelmúlt politikája által leszűkített, s így el van takarva előlünk az a gondolati gazdagság, amit egy gyűjtőszó az idők folyamán magába integrált.
Szükséges az elemzés a szó jelentéstartalmának kiterjesztése érdekében is. A történelmi elemzés a jövő értelmezési, sőt cselekvési kereteit is befolyásolhatja a közösségelmélet nálunk kevésbé ismert dimenziója, a lokalitás bekapcsolásával. Központosított társadalomban a lokalitás szerepe, így értelmezése sem merült fel, s a demokráciára törekvés, s benne az új közigazgatási struktúra, valamint az új társadalmi szakmai cselekvési lehetőségek (pl. közösségi munka) felvetik e kérdés tisztázásának fontosságát.
A közösségfogalomnak óriási irodalma van, ami nem is csoda, hiszen egy olyan tág fogalomról van szó, amelyik szorosan érintkezik a társadalmi alakzatok: a csoport, a társulás, a társadalom alapfogalmaival; ugyanakkor a társadalom tudati megnyilvánulásaival is, az értékek által szabályozott erkölccsel szokásokkal, a vallással, a politikával, a mindennapi élettel – a legszélesebb értelemben vett kultúrával.

Így valamennyi társadalomtudomány, a filozófiateológia, a néprajz, a szociológia, a szociálpszichológia, a kultúraelmélet, a politológia stb. is foglalkozik vele.

Miről van tehát szó?
Úgy tűnik, mintha sok szociológusnak meglenne a saját elképzelése arról, hogy mi is valójában a közösség, ám ebben igen sok a zavar” – irják Bell és Newby angol szociológusok 1972ben. 

A szociológusok, csakúgy mint akárki, nem maradtak érintetlenek a szó érzelmi felhangjától. Mindenki – a szociológusok is – szeretnének közösségben élni, ám a kérdés jóval bizonytalanabb, ha a fogalom a kollektív életre, rendszerekre és társadalomra vonatkozik. A szubjektív érzések, amelyeket a közösségterminus felidéz, ilyenformán ahhoz a zavarhoz vezetnek, hogy mi is valójában a közösség (empírikus leírás) és mit gondolnak a szociológusok, hogy lennie kellene (normatív előírás).

Az emberi akaratok leszármazás és nemi jelleg következtében egymáshoz kötődnek …. és a legenergikusabban három viszonyban fejeződnek ki:

1. az anya és a gyermekei közötti kapcsolatban

2. a férfi és nő, mint házastársak közötti viszonyban

3. a testvérek egymás közti kapcsolatában
A vér közössége, amely a lényeg egysége, a hely közösségévé fejlődik, amelynek közvetlen kifejezésmódja az együtt lakás, a fejlődés következő állomása a szellem közössége, az ugyanabban az irányban történő, azonos értelmű együttes hatás és tevékenység.

( Részletek:Vercseg Ilona:Közösség)

-Eszme és valóság-

 

 

Csodaszép napot kívánok!

Szeretettel:

Weldin Magdolna

Tel.szám: 06 70 6738088

E-mail cím: kiralypillango@gmail.com

Facebook profil

Facebook üzleti oldal

Facebook zárt csoport

YouTube

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük